Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden en informatie aan de aandacht van de klanten

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Lulu Nails Nail Stylist (hierna de “Verkoper” genoemd) is van toepassing op alle door een consument aangegaan contracten (hierna de “klant” genoemd) bij de Verkoper betreffende de Producten en / of de aangeboden diensten in de virtuele winkel daarvan. Deze Algemene Voorwaarden annuleren alle door de klant opgelegde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt een natuurlijke persoon geacht een consument te zijn die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen. De term “professional” die in deze Algemene Voorwaarden wordt gebruikt, heeft betrekking op een natuurlijke of rechtspersoon, openbaar of privé, die optreedt, ook door een andere persoon die namens hem of namens hem optreedt voor die deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteiten.

In deze Algemene Voorwaarden verwijst de term “klant” naar zowel een consument als een professional.

2) Afsluiting van het contract

2.1 Productbeschrijvingen gepubliceerd in de online winkel van de verkoper vertegenwoordigen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar worden gebruikt om een ​​contractaanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan zijn offerte indienen via het bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Bij het bestellen van het online formulier legt de klant, na het plaatsen van de goederen en / of diensten die zijn geselecteerd in zijn virtuele kar en het elektronische orderproces doorstuurt, een vast bod in verband met de goederen en / of diensten bevat zijn winkelmandje door op de knop te klikken die de bestelling invult.

2.3 De verkoper kan binnen vijf dagen de aanbieding van de klant accepteren

  • door een orderbevestiging in de vorm van de tekst (per fax of per elektronische post) te sturen, is de ontvangst van de orderbevestiging door de klant van doorslaggevend belang, of
  • door de geleverde goederen aan de klant te leveren, is de ontvangst van de goederen door de klant van doorslaggevend belang, of
  • door de klant te verplichten te betalen, zodra zijn bestelling is verzonden

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven bestaan, treedt het contract in werking wanneer een van de bovenstaande alternatieven voorop komt. Indien de verkoper binnen de hiervoor genoemde termijn het aanbod van de klant niet accepteert, dient het aanbod te worden afgewezen, zodat de klant niet meer gebonden is aan zijn verklaring van wil.
2.4 De aanvaardingstermijn van de aanbieding begint op de dag nadat de opdrachtgever zijn offerte heeft ingediend en eindigt op het verstrijken van de vijfde dag na de dag van verzending van de offerte.

2.5 De ​​tekst van het contract wordt door de verkoper gearchiveerd en een kopie wordt overgemaakt in de vorm van tekst (e-mail, fax of brief) aan de klant in combinatie met deze Algemene Voorwaarden na verzending van de bestelling. De tekst van het contract wordt ook gearchiveerd op de website van de verkoper en is gratis te verkrijgen door de klant via zijn persoonlijke account, beschermd door zijn wachtwoord, door zijn login gegevens in te voeren. De klant zal echter een account aanmaken op de site van de verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen.

2.6 Voordat u een vaste en definitieve bestelling via de online formulier van de verkoper plaatst, heeft de klant de mogelijkheid om zijn ingangen te corrigeren met de gebruikelijke functies van het toetsenbord. Bovendien wordt alle informatie die wordt meegedeeld opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster net voor de laatste validatie van het commando en kan op dezelfde manier worden gecorrigeerd.

2.7 De Franse taal is bindend voor de sluiting van het contract.

3) Herroepingsrecht

In principe hebben consumenten het recht om zich te herroepen. Nadere bijzonderheden over het herroepingsrecht worden vermeld in de informatie van de verkoper betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Voor zover niets anders is vermeld in de door de verkoper gepubliceerde productbeschrijvingen, zijn de door de verkoper aangegeven prijzen definitieve prijzen in euro, inclusief alle belastingen. Aanvullende bezorgkosten en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productomschrijving.

4.2 De klant kan kiezen uit verschillende betaalopties die in de online winkel van de verkoper worden weergegeven.

4.3 Indien een voorschot is overeengekomen, dient deze onmiddellijk na de sluiting van het contract te worden gedaan.

 

5) Leveringsvoorwaarden

5.1 Levering van de goederen gebeurt per correspondentie naar het door de klant aangegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Het afleveradres op de order die door de leverancier wordt verwerkt en beheerd, heeft betrekking op wanneer de transactie wordt uitgevoerd.

5.2 Voor zover het transportbedrijf de goederen terugstuurt aan de verkoper wegens de onmogelijkheid om deze aan de klant te leveren, worden de kosten van het verzuim van de zending aan de klant geheven. Dit geldt evenwel niet indien de klant in feite zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die het onmogelijk gemaakt hebben om de goederen te leveren of als hij is geweest tijdelijk verhinderd de levering te ontvangen, tenzij de verkoper hem vooraf op de hoogte heeft gesteld van een redelijke levertijd.

5.3 Om logistieke redenen is een verwijdering door de klant niet mogelijk possible.

 

6) Wettelijke naleving en garantie

De wettelijke bepalingen inzake wettelijke naleving en garantie gelden.

7) Toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie.

7.1 Indien de klant een consument is in de zin van artikel 1.2, wordt elke wettelijke relatie tussen de contractanten geregeld door de wetgeving van het land waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, met uitzondering van de internationale handelswet van de Verenigde Naties. De jurisdictie van een geschil in verband met dit contract is uitsluitend die van de gewone verblijfplaats van de klant.

7.2 Indien de klant een professional is in de zin van artikel 1.2, is elke juridische relatie tussen de contractanten geregeld onder de wetgeving van het land waar de verkoper gevestigd is, met uitzondering van de internationale handelswet van de Verenigde Naties. De bevoegdheid van een geschil met betrekking tot dit contract is uitsluitend die van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Alternatieve geschillenbeslechting

8.1 De Europese Commissie brengt op haar website een elektronische koppeling naar het platform voor online geschillenbeslechting op als volgt: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een one-stop shop voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen die voortvloeien uit online verkoop of service contracten die tussen een consument en een professional zijn gesloten.

8.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij een ADR-entiteit.

 

Mon Panier
Il n'y a aucun produit dans le panier!